rehabilitacja

Kinezyterapia

Kinezyterapia (z greckiego kinesis – ruch) oznacza leczenie ruchem. Poprzez ćwiczenia ruchowe wykorzystujące różne metody kinezyterapeutyczne przywracamy pacjentom sprawność fizyczną. Zapoznaj się ze stosowanymi przez nas technikami:

 

Metoda McKenzie®

Metoda fizjoterapeutyczna stworzona przez fizjoterapeutę Robina McKenziego, przeznaczona do badania, leczenia i profilaktyki bólów kręgosłupa. W ostatnich latach zastosowanie metody zostało rozszerzone o stawy obwodowe. W latach sześćdziesiątych nowozelandzki terapeuta R.McKenzie opracował program badania i leczenia pacjentów, głównie z dolegliwościami lędźwiowego i szyjnego odcinka kręgosłupa. Podzielił zaburzenia kręgosłupa na trzy główne grupy, uwzględniając przyczynę i stopień zmian zwyrodnieniowych w obszarze kręgosłupa i głównych stawów.

Autor metody opracował program postępowania leczniczego, w którym oprócz technik wykonywanych przez terapeutę ważny jest sam ruch pacjenta, ćwiczenia i autoterapia wykonywana w domu. W ćwiczeniach dominują pozycje niskie, głównie leżące. Ruchy czynne powtarzane są wielokrotnie w różnych płaszczyznach, ale w ściśle określonym kierunku, niepowodującym bólu. Dużą wagę przykłada się do zaleceń, które chronią kręgosłup przed kolejnymi urazami i przeciążeniami. McKenzie stawia bardzo duży nacisk na profilaktykę.

Metoda PNF®

Metoda torowania prioprioceptywnego PNF to metoda kinezyterapeutyczna stosowana w celu odtworzenia utraconej funkcji mięśnia. Może być stosowana u chorych neurologicznych istotne jest aby był z nimi kontakt, gdyż terapia ta wymaga koncentracji i zaangażowania pacjenta. Zauważono, że czynności, które wykonujemy w życiu codziennym przebiegają w płaszczyznach skośnych. Badania neurologiczne wykazały, że aby pobudzić receptory odpowiedzialne za skurcz mięśni należy:

  • prowadzić ruch w płaszczyźnie złożonej i połączyć go ze skrętem,
  • użyć oporu submaksymalnego,
  • wykonać elongację na początku ruchu,
  • każdy ruch zakończyć krótkim napięciem izometrycznym,
  • używać komend słownych,
  • każdy ruch prowadzić z kontrolą wzroku pacjenta.

Metoda NDT – Bobath®

Metoda fizjoterapeutyczna Metoda NDT-Bobath została stworzona w latach 40 XXw. przez Bertę i Karla Bobath. Od tego czasu jest stosowana na całym świecie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Pierwszy kurs w Polsce odbył się w 1988r. Poprowadziły go Mary Quinton – fizjoterapeutka wraz z lekarką Elsbeth Koeng (Szwajcaria), które opracowały Metodę NDT-Bobath dla niemowląt. W Polsce Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju, jak i u osób dorosłych.

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku i osobie dorosłej we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

Kinetic Control®

Nowoczesna metoda fizjoterapeutyczna, która istnieje na świecie od 1995 roku. Koncepcja została założona przez Marka Comerforda, we współpracy z prof. Shirley Sahrmann oraz Vladimirem Jandą. Koncepcja Kintetic Control pozwala na kompleksowe spojrzenie na pacjenta począwszy od diagnostyki po programowanie procesu rehabilitacji i leczenia. Jak sama nazwa wskazuje, koncepcja zajmuje się analizą ruchu i jego funkcji.

Praca według tej koncepcji pozwala zrozumieć w jaki sposób ruch (niekontrolowany/nieprawidłowy) wpływa i generuje dolegliwości towarzyszące pacjentom. W pracy z pacjentem wykorzystuje się szereg testów funkcjonalnych, które pozwalają zlokalizować w organizmie „słabe punkty", do których będziemy zaliczać między innymi: ograniczenia i deficyty w zakresie stabilności, mobilności i kontroli motorycznej.

Terapia Manualna IFOMT®

Jest gałęzią fizjoterapii. Nazwa składająca się z dwóch członów wskazuje, iż jest to terapia wykonywana ręcznie (manualnie) przez fizjoterapeutę. Metoda ta wywodzi się z USA i Wielkiej Brytanii, gdzie już od ponad stu lat z powodzeniem stosuje się osteopatię i chiropraktykę w badaniu i leczeniu dysfunkcji narządu ruchu. Kompleksowy model diagnostyki i terapii tej metody pozwala z powodzeniem leczyć dysfunkcje mięśni, więzadeł oraz stawów, zarówno kończyn, jak i kręgosłupa.

Terapia ta poprzedzona jest zawsze dokładnym badaniem palpacyjnym zarówno biernym, jak i czynnym narządu ruchu. Wykonywana jest przez wysoce wykwalifikowany personel, który ocenia dobór technik koniecznych do zastosowania w celu poprawy funkcji i zmniejszenie dolegliwości bólowych przez pacjenta.

Kinesiotaping®

Kinesiotaping jest metodą terapeutyczną polegającą na aplikowaniu na ciało, w ściśle określony sposób, nierozciągliwej lub elastycznej taśmy w postaci wyciętych przez terapeutę plastrów. Znajduje ona zastosowanie w medycynie sportowej w przypadku wystąpienia kontuzji lub przeciążenia. Wykorzystywana jest również w ortopedii i rehabilitacji.Metoda ta wykorzystuje naturalne procesy samoleczenia organizmu. Ma bezpośrednie oddziaływanie na skórę (receptory bólu, czucia głębokiego) oraz na układ limfatyczny, mięśnie oraz stawy.

Równocześnie zmniejsza ból i nienaturalne odczucia skóry poprzez uaktywnienie systemu znieczulenia.Kinesiotaping jest terapią wspomagającą leczenie wielu schorzeń. Jest stosowany jako fizjoterapia sportowa zarówno wyczynowa jak i amatorska. Jest ona sposobem na uśmierzanie bólu w przypadkach leczenia kontuzji stawów i mięśni, drenażu limfatycznym, terapiach pooperacyjnych (gojenie ran, redukcje obrzęków i poprawa wchłaniania się blizn oraz zwłóknień), czy w czasie ciąży.

Metodę tę można z powodzeniem stosować również jako zabiegi towarzyszące leczeniu zaburzeń neurologicznych, ortopedycznych, ginekologicznych oraz pediatrycznych. Z doświadczeń fizjoterapeutów wynika, że plastrowanie dynamiczne wspomaga także korekcję postawy.

end faq

Rejestracja

Skorzystaj z szerokiej gamy usług medycznych. Skonsultuj się z uznanymi lekarzami różnych specjaliności.