Medycyna pracy

Oferta ENDOMED w zakresie medycyny pracy skierowana do przedsiębiorstw obejmuje:

  • badania: wstępne, okresowe, kontrolne na podstawie skierowania z zakładu pracy,
  • badania laboratoryjne w pełnym zakresie,
  • badania dodatkowe i konsultacje specjalistów zlecone przez lekarza medycyny pracy,
  • orzekanie o zdolności do pracy,
  • wydawanie orzeczeń dla celów sanitarno-epidemiologicznych
  • wystawianie zaświadczeń dla kierowców
  • wydawanie międzynarodowych świadectw zdrowia Poradnictwo w zakresie chorób zawodowych lub chorób związanych z wykonywaną pracą
  • wizytacje stanowisk pracy i udział lekarza w zakładowych komisjach BHP.

Badania profilaktyczne:

Umowa na usługi i badania dla małych i średnich firm

Umowa na usługi i badania dla dużych firm

Wykaz placówek

Skierowanie

Cennik

Badania sanitarno-epidemiologiczne:

Umowa na usługi i badania dla małych i średnich firm

Umowa na usługi i badania dla dużych firm

Wykaz placówek

Skierowanie

Cennik

Rejestracja

Skorzystaj z szerokiej gamy usług medycznych. Skonsultuj się z uznanymi lekarzami różnych specjaliności.