Endomed

O Endomed

ENDOMED to sieć nowoczesnych placówek medycznych. Naszym celem jest zapewnienie pacjentom specjalistycznej opieki ambulatoryjnej świadczonej przez doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych lekarzy. Wielu spośród pracujących dla nas lekarzy posiada tytuły naukowe doktora, doktora habilitowanego, profesora.

W centrum diagnostyki medycznej ENDOMED pragniemy pomagać pacjentom z każdym problemem medycznym. Aby było to możliwe tworzymy zespół lekarzy specjalistów w niemal wszystkich specjalnościach medycznych.

Zapewniamy Państwu pełen profil badań laboratoryjnych oraz zabiegi pielęgniarskie dostępne rano, po południu, a także w soboty. Oferujemy również wykonywanie badań i testów genetycznych. W placówce przy ul. Staropolskiej wykonywane są zabiegi rehabilitacyjne.

Pracodawcom proponujemy wykonywanie dla pracowników badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, kompleksową opiekę medyczną, badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Nasi lekarze są uprawnieni do wydawania zaświadczeń dla kierowców oraz międzynarodowych świadectw zdrowia.

ENDOMED jest spółką partnerską lekarzy, która współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi i centrami medycznymi o zasięgu ogólnopolskim.

Rejestracja

Skorzystaj z szerokiej gamy usług medycznych. Skonsultuj się z uznanymi lekarzami różnych specjaliności.